Porauksen ammattilainen

-kaivoporaukset
-maalämpöporaukset
-vesipumppujen asennus ja huolto
-porapaalutukset

Poraamme ympäri vuoden!

Kaivo- ja maalämpöporaukset voidaan toteuttaa myös talviaikaan. Kalustomme on nykyaikainen ja siihen kuuluu mm. pölynsidontalaitteisto, jonka ansiosta vältytään pölyhaitoilta.

Raikasta vettä omasta porakaivosta

Uusien porauksien toimituksen lupaamme noin kahdessa viikossa, poraamiseen menee yleensä kaksi työpäivää.