Porakaivot

Porakaivoissa on myös alhaisemmat humus-, nitraatti- ja nitriittipitoisuudet kuin rengaskaivoissa, koska vesi tulee kaivoon syvältä peruskallion halkeamista, eikä siihen ole sekoittunut pinta- eikä maavesiä. Porakaivon vesi on usein paremman makuista verrattuna rengaskaivoveteen.

Nykytekniikalla porakaivon tekeminen on mahdollista melkein mihin tahansa. Pölykeräyslaitteiston ansiosta poraus voidaan suorittaa myös taajama-alueilla ilman merkittäviä haittoja.

Läpileikkauskuva porakaivosta (kuva: poratek.fi)

Porakaivovettä riittää pitkäaikaisenkin kuivuuden aikana. Porakaivoveden käyttökustannukset ovat myös edullisemmat kuin verkostoveden.

Lämpökaivot

Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla ja lämpökaivolla voidaan säästää jopa puolet vuotuisista energiakustannuksista verrattuna öljyyn ja sähköön.

Lämpökaivo on ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä

Läpileikkauskuva lämpökaivosta (kuva: poratek.fi)

Porapaalutukset

Porapaalutus on erinomainen ratkaisu tehtäessä esimerkiksi laitureita vaativiin olosuhteisiin.

Porapaalutus on myös paikallaan silloin kun kallion päällä on paljon maa-ainesta ja sen siirtäminen olisi mahdotonta.

Porapaalutuksessa porataan reiät maa-aineksen läpi kallioon. Näin saadaan tukevat perustukset rakentamiseen ilman mahdollisesti hyvinkin kallista maansiirto-operaatiota.